Hírlevél beállítások
E-mail címem:Elfelejtette jelszavát?
Speciális jótállási szabályok
A Speeddepo Kft. az általános jótállási szabályokon, azaz az alábbiakban hivatkozott Kormány Rendelet által jótállásra kötelezett termékeken túl valamennyi, általa forgalmazott termékére jótállást vállal, függetlenül annak értékétől. A jótállás időtartama főszabályként 1 év. Kivételt képeznek az akkumulátorok, amelyekre a Speeddepo Kft. 6 hónap jótállást vállal.

A Speeddepo Kft. kéri kedves fogyasztóit, hogy tájékozódjanak az adott termékre irányadó speciális, a Speeddepo Kft. által vállalt jótállásról, mivel bizonyos esetekben a Speeddepo Kft. a kötelező egy éves jótálláson túl, két év (azaz 1+1 év) jótállást vállal.

A Speeddepo Kft. például a HTC termékeket az általános szabályoktól eltérően két év jótállással forgalmazza a fogyasztók részére. Az alkalmazandó Kormány Rendelet által előírt egy éves kötelező jótállási időn túl, a második évben azonban az ezalatt az idő alatt történő alkatrész beépítés esetében a beépítéstől nem indul újra a jótállási idő, hanem az eredeti második év végén lejár. A Samsung terméknél pedig a jótállás a második évtől kizárólag a készülékre vonatkozik, az alkatrészekre és tartozékokra nem.

A Speeddepo Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy a gyári Apple termékekre ún. „világ-garancia” van (kivéve a külföldről hozott szolgáltatófüggő iPhone valamint a független kínai iPhone készülékek), amely azt jelenti, hogy a jótállási igény földrajzi korlátozás nélkül (akár Magyarország területén kívül is) érvényesíthető a megfelelő szervizekben.
A jótállás általános szabályai
A Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, az alábbiakban felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.21.) (a továbbiakban: Kormány Rendelet) szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási kötelezettség a forgalmazót, a Speeddepo Kft.-t terheli az általa forgalmazott termékek vonatkozásában. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A fogyasztó a Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

A jótállás időtartama főszabályként egy év, kivéve, ha a fenti speciális rendelkezések nem alkalmazandóak.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mire vonatkozik a kötelező jótállási kötelezettség a jogszabály szerint?
 • porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyeg-tisztítógép, padlósúroló- és fényesítő-gépek;
 • vérnyomásmérők;
 • mérlegek;
 • villanymotoros roller;
 • biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • számológépek, zsebszámológépek, menedzser-kalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 • órák 10 000 Ft bruttó vételár felett;


A Speeddepo Kft. felhívja valamennyi ügyfele figyelmét, hogy erősen ajánlott, hogy az adott gyári készülékhez annak gyári tartozékait és alkatrészeit használják, egy nem megfelelő minőségű tartozék vagy alkatrész ugyanis jelentősen befolyásolhatja az adott termék rendeltetésszerű használatát.

A
Speeddepo Kft. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a fentiek nem érintik a Ptk. szerint őket megillető szavatossági jogok érvényesítését.